GPA

Design Team: Katerina Vordoni, Fania Sinaniotis, Martha Georgiou-Richter

Photos: Athina Souli

Year of completion: 2016
Location: Antiparos, Cyclades, Greece