top of page

PALLINI

Design Team: Katerina Vordoni, Fania Sinaniotis, Martha Georgiou-Richter
Photos: Athina Souli

​Year of completion:2019
Location: Pallini, Attiki, Greece

 

bottom of page